Thai Buz
News Blog
Monthly Archives

สิงหาคม 2021

คุ้มค่าหรือไม่ หากจะซื้อคอนโดเพื่อให้เช่าที่เชียงใหม่?

หากพูดถึงจังหวัดท่องเที่ยวในประเทศที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เชื่อว่าจะต้องมีชื่อของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน…