Thai Buz

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจกับการสร้างมูลค่าอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับต่อไปในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจต่างๆทั่วโลกกำลังใช้โมเดลอัตโนมัติเพื่อจัดการกระบวนการเวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพ ในบรรดาโครงสร้างอัตโนมัติชั้นนำ Business Process Management (BPM) ได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้ขาย ระเบียบวินัยประกอบด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการสร้างแบบจำลองอัตโนมัติการดำเนินการและการควบคุมซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำให้ บริษัท สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่หนทางสู่ความสำเร็จของโมเดล BPM นั้นยังห่างไกลจากเรื่องง่าย ในความเป็นจริงการเพิ่มขึ้นของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว จากการวิจัยของกลุ่มอเบอร์ดีนในปี 2550 พบว่าโซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเป็นความท้าทายที่ยากลำบากสำหรับ บริษัท ส่วนใหญ่ สาเหตุบางประการที่อยู่เบื้องหลังความไม่เป็นที่นิยมของโซลูชัน BPM มีดังต่อไปนี้:

ช่องว่างระหว่าง BPM และผู้คน

ในการทำให้เทคโนโลยีใด ๆ ประสบความสำเร็จในองค์กรจำเป็นต้องมีการกำหนดความคิดและวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม ความท้าทายอันดับต้น ๆ อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญกับการนำแบบจำลองการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมาใช้คือการไม่สามารถนำแนวคิดใหม่ ๆ มาสู่ผู้คนได้ รายงานระบุว่า บริษัท ต่างๆขาดวิสัยทัศน์และแผนงานที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สมาชิกในองค์กรรู้สึกว่าขาดการเชื่อมต่อกับระบบและไม่เต็มใจที่จะเข้าควบคุม

BPM จำกัด นวัตกรรม

โปรแกรมการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอาจเป็นอันตรายในโครงสร้างธุรกิจบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรม แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการทางธุรกิจได้รับแรงผลักดันในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจต้องสามารถคิดค้นและพัฒนาตามแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ โซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมีแนวโน้มที่จะ จำกัด จำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจสามารถทำได้ในกระบวนการของตน งานวิจัยที่จัดทำโดย Brenner และ Tushman เปิดเผยว่าธุรกิจที่มีโครงสร้าง BPM มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวหากไม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ทำงานโดยไม่มีโมเดล BPM

ช่องว่างระหว่างการดำเนินการกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ

วงจรชีวิตของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมีการแยกส่วนอย่างหลากหลายและขาดมาตรฐาน โดยปกติกระบวนการจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งต้องใช้เครื่องมือ BPM หลายตัว เพื่ออธิบายสิ่งนี้เพิ่มเติมด้วยคำง่ายๆการระบุว่าเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการออกแบบกระบวนการไม่สามารถใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการได้อย่างถูกต้องซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ขาดการสนับสนุนทางเทคนิค

หลายองค์กรบ่นว่าไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับรุ่น BPM ผู้จำหน่ายหลายรายไม่สามารถจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาของระบบได้ เนื่องจากการจัดการกระบวนการทางธุรกิจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ การขาดการสนับสนุนเครื่องมือทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่ยืดหยุ่นและการแสดงภาพกระบวนการ

ระบบอัตโนมัติในการสร้างมูลค่า: แนวทางใหม่

ในขณะที่ตลาดสำหรับโซลูชัน BPM กำลังลดลง แต่ Value Creation Automation กำลังได้รับแรงผลักดันจากแนวทางที่ไม่เหมือนใคร Value Creation Automation มุ่งเป้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายโดยผู้นำทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยี

ระบบอัตโนมัติในการสร้างคุณค่าไม่ใช่ส่วนผสมของเครื่องมือหรือส่วนประกอบอัตโนมัติ แต่เป็นกรอบทางเทคโนโลยีที่มีโครงสร้างเดียวซึ่งปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสมในลักษณะองค์รวม การเชื่อมต่อระหว่างกันที่เหนือกว่าและการส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของโซลูชันระบบอัตโนมัตินี้ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายขนาดได้อย่างแข็งแกร่ง

แต่มีการใช้คำแฟนซีเหล่านี้เพื่อส่งเสริม BPM, ERP และโปรแกรมอัตโนมัติอื่น ๆ แล้วอะไรที่ทำให้ Value Creation Automation แตกต่างอย่างแท้จริง?

การจัดการการบูรณาการ

โซลูชันนี้รวมทุกแง่มุมของการทำงานทางธุรกิจไว้ในกรอบงานแบบองค์รวมเดียว ทุกกิจกรรมและกระบวนการเชื่อมต่อถึงกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมสูงสุด

การบริหารต้นทุนและเวลา

กิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดได้รับการวัดตามพารามิเตอร์เวลาและต้นทุนที่เข้มงวดโดย Value Creation Automation เมื่อเริ่มกระบวนการแล้วผู้จัดการไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการวัดเวลาหรืองบประมาณที่จัดสรร พารามิเตอร์และเป้าหมายของกระบวนการทั้งหมดจะแสดงแบบเรียลไทม์บนหน้าจอเพื่อจุดประสงค์ในการดู

ห่วงโซ่คุณค่า

“มูลค่า” เป็นแนวคิดในการสร้าง Value Creation Automation จุดประสงค์หลักของ VCA คือการใช้โฟลว์กระบวนการสร้างมูลค่าซึ่งกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าใด ๆ

แนวทาง Lean และ Six Sigma

การใช้ลีนและซิกม่าได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้โดยอัตโนมัติยังไม่เกิดขึ้นจริง Value Creation Automation ติดตั้ง Lean และ Six Sigma ในระดับกระบวนการและระดับการจัดการเพื่อการกำจัดของเสียสูงสุดและเพิ่มผลผลิต

Comments are closed.