Thai Buz

กระบวนการซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

เมื่อเครื่องยนต์ของยานพาหนะเก่าหรือบำรุงรักษาไม่ถูกต้องส่วนประกอบภายในเครื่องยนต์อาจเกิดความผิดพลาดได้ ในขณะที่เจ้าของรถบางรายอาจเลือกซื้อรถใหม่ แต่ก็มีหลายคนที่ต้องการซ่อมเครื่องยนต์เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายค่างวดรถสำหรับรถใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจเช่นนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้คนต้องการที่จะยืดเงินออกไปเท่าที่จะทำได้อย่างไร ในหลาย ๆ กรณีการสร้างเครื่องยนต์ที่เสียหายใหม่จะคุ้มค่ากว่าแล้วซื้อรถใหม่ในระยะยาว

เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องช่างเทคนิคยานยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญจะนำออกจากรถ นี่เป็นกระบวนการที่ลำบากและมักมีค่าใช้จ่ายประมาณเจ็ดร้อยเหรียญในการถอดและติดตั้งเครื่องยนต์ยานยนต์ใหม่ เมื่อเครื่องยนต์ออกจากรถแล้วโดยปกติจะมอบให้กับผู้สร้างเครื่องยนต์ที่มีทักษะเพื่อการประเมินเพิ่มเติม

เมื่อผู้สร้างเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์แล้วจะมีการถอดชิ้นส่วนอย่างระมัดระวัง จะมีการนำบันทึกย่อในระหว่างขั้นตอนนี้เพื่อบันทึกความเสียหายที่พบ เมื่อถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์จนหมดแล้วส่วนประกอบทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาดทางเคมีเพื่อขจัดน้ำมันคาร์บอนและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ณ จุดนี้ผู้สร้างเครื่องยนต์สามารถใช้เครื่องมือวัดเฉพาะทางเพื่อตรวจสอบว่าชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้หรือไม่ หลังจากทำการประเมินทั้งหมดแล้วผู้สร้างเครื่องยนต์จะเสนอราคาชิ้นส่วนและแรงงานที่จำเป็นในการซ่อมเครื่องยนต์

แรงงานในการซ่อมเครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของค่าซ่อมเครื่องยนต์โดยรวม ในหลาย ๆ กรณีต้องเบื่อบล็อกกระบอกสูบลูกสูบใหม่ที่ติดตั้งบนแท่งเชื่อมต่อและหัวถังได้รับการปรับสภาพใหม่ อีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องใช้แรงงานมากคือการซ่อมแซมเพลาข้อเหวี่ยง

เมื่อคุณได้ยินคนพูดว่าเครื่องยนต์ของพวกเขามี “แบริ่งหมุน” นั่นหมายความว่าแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงตัวหนึ่งของพวกเขาล้มเหลว ความล้มเหลวของแบริ่งและเพลาข้อเหวี่ยงโดยบัญชีส่วนใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ล้มเหลวถูกถอดออกจากยานพาหนะ เมื่อต้องปรับสภาพเพลาข้อเหวี่ยงกระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์ในเครื่องเจียรเพลาข้อเหวี่ยง อุปกรณ์ในการทำงานนี้อาจมีราคาสูงกว่า 50,000 เหรียญซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการซ่อมเพลาข้อเหวี่ยงจึงไม่แพง

หลังจากซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทั้งหมดแล้วผู้สร้างเครื่องยนต์จะทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนการประกอบ สิ่งนี้จำเป็นในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ด้วยชิ้นส่วนที่สะอาดอยู่ในมือผู้สร้างเครื่องยนต์อาจประกอบเครื่องยนต์ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดเพื่อให้ช่างเทคนิคยานยนต์สามารถติดตั้งได้

Comments are closed.